Ansvarsförsäkring för
konsulter och frilansare

Spara tid och teckna din ansvarsförsäkring på 1 minut

Flexibel ansvarsförsäkring som växer med din verksamhet

Konsulter, frilansare och småbolag som tillhandahåller rådgivning, konsultverksamhet eller erbjuder en professionell tjänst bör överväga en ansvarsförsäkring för ren förmögenhetenskada (även kallad professionsansvar eller konsultansvar). Många gånger är detta dessutom ett kontraktskrav från dina kunder.

Din kunskap och expertis är grunden ditt företag. Det är vad dina kunder betalar för och vad de litar på. De litar på ditt råd för att fatta viktiga beslut. Men om det viktiga beslutet går fel kan det leda till skadeståndskrav från din kund, där vår ansvarsförsäkring kan skydda dig.

Skydd med vår ansvarsförsäkring

Skydd mot misstag

Vi gör alla misstag då och då - det är så det är. Men om du gör ett misstag i din rådgivning kan det i slutändan kosta din kund, och dig, stora belopp! Vår ansvarsförsäkring kommer att täcka de kostnader som uppstår till följd av ett skadeståndsanspråk riktat mot dig. Vi erbjuder ersättning upp till 2,000,000 kr.

Skydd mot upphovsrätt

Dagens snabbföränderliga värd ökar dina riskerna att oavsiktligt bryta mot upphovsrätt och oavsiktiligen göra intrång i immateriell egendom. Med vår försäkring täcks du inte bara för dina misstag, utan vi betalar upp till 250 000 kr i juridiska kostnader som försvarar ditt företag från andra.

Mer detaljerad information

Vad är ansvarsförsäkring för konsulter?

Även de mest erfarna rådgivarna kan i slutändan göra ett misstag, och när det finns pengar och rykte involverat kan saker bli otäcka.

Professionell skadeståndstäckning är för situationer där en klient lider (eller påstår sig ha lidit) ekonomisk förlust till följd av ditt råd eller din tjänst - även om du inte hade fel. Det täcker eventuella juridiska kostnader för att bekämpa ditt ärende, plus eventuell ersättning som följd, samt stöd för att återupprätta ditt renommé och ersätter ekonomisk skada på ditt eget företag.

En konsultansvarsförsäkring är inte att förväxla med en generell ansvarsförsäkring, som täcker dig mot olyckor, skador eller egendomskador för allmänheten.

Vem passar en konsultansvarsförsäkring för?

Vår konsultansvarsförsäkring är utformad för företag som erbjuder professionell service, rådgivning eller konsultverksamhet - inklusive småföretag.

Det inkluderar managementkonsulter, mjukvaruutvecklare, IT-konsulter, finansiella rådgivare, PR-konsulter och designers. Varje företag som säljer kunskap och expertis, eller hanterar data eller immateriell egendom på uppdrag av kunder, erbjuder en konsultansvarsförsäkring värdefull täckning om något går fel.

Dessutom kommer många av dina kunder sannolikt att kräva konsultansvarsskydd som ett villkor för att arbeta med dem (det framgår ofta av ditt konsultkontrakt). Så, som med andra affärsförsäkringar, kan det till och med hjälpa dig att avsluta affären!

Vilka risker täcker konsultansvarsförsäkringen?

Hur försiktig och hängiven du än är så kan misstag eller fel hända i ditt arbete. Kundrelationer kan påverkas utan varning, projekt kan bli surdegar, och även om du inte gjort något fel kan du möta anspråk på kontraktsbrott eller professionell försumlighet - särskilt om kunden förlorar pengar som ett resultat av ditt projekt.

Om du är utvecklare kan du hållas ansvarig om den programvara du har byggt går ner några månader senare. Eller som kommunikationskonsult kan du av misstag läcka konfidentiell information.

Om dina tjänster kan leda till negativ renommé eller ekonomisk skada för kunden, har du inte bara juridiska kostnader att betala, utan även eventuellt ersättning och inkomstförlust. En konsultansvarsförsäkring kan täcka dessa risker och hjälpa ditt företag att hålla sig flytande.

Vad kan du göra för att minska riskerna?

Ingen vill möta krav på ersättning från sin kund och det finns olika riskhanteringsmetoder som minskar din exponering.

Först bör du investera i en advokat för att upprätta bra och tydliga kontrakt och villkor för ditt klientarbete, så att båda parter är tydliga på sin professionella skyldighet, omfattningen av det avtalade arbetet och eventuella bestämmelser om vad du kan och inte kan hållas ansvariga för. Detta bör stöttas av kontroller och rutiner för att säkerställa att du konsekvent uppfyller dina skyldigheter och upprätthåller en hög kvalitet på arbetet.

Och om du har underkonsulter i ditt arbete är det viktigt att dina leverantörer också hålls ansvariga, genom ett avtal och ett krav att ha en konsultansvarsförsäkring. På det sättet, om de gör ett misstag, har du möjlighet att hålla dem ansvariga vid behov.

Vad man ska se upp för

Det finns två olika typer av skadeståndstäckning. Den första är försummelsebaserad och relevant för mer traditionella yrken, såsom advokater eller revisorer.

Den andra täcker civilrättsligt ansvar och ett mycket bredare riskomfång. För konsult-, teknik-, media-, och andra tjänsteföretag är det andra alternativet troligtvis det rätta. Se till att du förklarar exakt vad ditt företag gör mot ditt försäkringsbolag, eftersom det kommer att påverka de specifika policydetaljer du behöver. Och var noga med att uppdatera dem om något förändras, så att din försäkring kan revideras för att återspegla detta.

Om du är osäker på vilken försäkringbelopp du behöver, tänk på det sämsta möjliga scenario som kan uppstå under ditt arbete och den ekonomiska påverkan det skulle ha. Dina kunder eller branschorgan kan ange en gräns så kontrollera det, samtidigt som du tar hänsyn till de potentiella kostnaderna för dina egna juridiska avgifter ovanpå och möjligheten att möta flera krav på en gång.

Innan du köper ska du också kontrollera att din policy täcker dig för likviderade skador, dvs. sanktioner som anges i ett kundavtal. Så om du befinner dig i strid med ett avtal - till exempel att leverera projektet inom en viss tidsfrist - behöver du inte betala räkningen.

En annan aspekt att tänka på är var dina kunder är baserade. Om de är utomlands - särskilt USA eller Kanada - kan du behöva en mer specialiserad täckning, så kontrollera detta innan du väljer en försäkring.

Och slutligen, om katastrof verkligen inträffar, se till att du meddelar odd så snart som möjligt efter att du blivit medveten om en möjlig fråga som kan leda till ett fordran.