Cyberförsäkring för
konsulter och frilansare

Spara tid och teckna din cyberförsäkring på 1 minut

Omfattande cyberförsäkring för digitala företag

Mer data skapades under de senaste två åren än i hela mänsklighetens historia. Det är ganska galen, eller hur?

Den stora mängden data, i kombination med mer sofistikerade cyberattacker, innebär att dataintrång blir mer frekventa och att känslig information kan hamna i fel händer.

Vår cyberförsäkring är utformad för att stödja och skydda ditt företag om det upplever en dataöverträdelse eller är föremål för en attack som påverkar era system och er tjänst.

Vår cyberförsäkring har utformad specialtäckning för de specifika hot som digitala företag som ditt möter.

Skydd med vår cyberförsäkring

Cyberhot

Cyberattacker och dataintrång ökar och digitala företag är de främsta målen. Ett klick på fel e-postmeddelande och du kan drabbas av juridiska kostnader, ersättningskrav och ekonomiska förluster på grund av driftstopp och ansvarsskada. Om det händer tar cyberförsäkring kostnaden.

GDPR lagstiftning

I maj 2018 trädde den allmänna dataskyddsförordningarna (GDPR) i kraft, med fler krav för att skydda kunddata. Böterna för bristande efterlevnad ökade också till upp till 20 miljoner euro eller 4% av den årliga omsättningen - beroende på vad som är högre.

Mer detaljerad information

Vad är cyberförsäkring?

Botar. Ransomware. Social Engineering. Detta är de största cyberhoten som småföretag står inför idag.

Cyberattacker och dataläckor kan leda till förödelse för din verksamhet och orsaka ekonomiska förluster, påverkan på immateriella rättigheter, juridiska anspråk, böter och skada ditt rykte. Så om ditt företag är beroende av teknik och digitala kanaler, måste du vara beredd.

Cyberförsäkring ger specialskydd som skyddar dig för brott mot regelverk, till exempel GDPR, ditt ansvar vid hantering av data, samt kostnader för utpressning och systemrättelse.

Dessutom, med vår cyberförsäkring, kommer du till och med att täckas för PR-kostnader, affärsavbrott, kreditövervakningstjänster och ekonomiska förluster på grund av driftstopp.

Vad är cyberrisker?

Knappt en vecka går utan nyheter om ytterligare ett cyberattack eller dataöverträdelse, och småföretag är bland de mest utsatta.

Forskning visar att 45% av de små företagen drabbades av en cyberattack förra året - dubbelt så mycket som året innan. Och med kostnader mellan 500 000 och 1 500 000 kr, tycker många att det är svårt att återhämta sig.

Företagen lägger allt mer på att skydda sina system och kunddata, drivet av införandet av GDPR i maj 2018. Med påföljder upp till 20 miljoner euro eller 4% av omsättningen datasekretess och cybersäkerhet inte längre valfritt.

Vad kan du göra för att minska riskerna?

Cybersäkerhet är en komplex fråga som kräver en mångfacetterad strategi. En bra plats att börja är med en riskbedömning, att förstå vilka data du har och var dina största sårbarheter är. Du kan då se till att dina aktiviteter är inriktade på de högsta prioriterade områdena när det gäller säkerhet, processer, utbildning av medarbetare och kommunikation, som alla spelar en viktig roll för att hålla dina system säkra.

Med GDPR nu i kraft är det även klokt att bekanta dig med skyldigheterna kring att samla in och lagra kunddata, för att undvika rejäla böter.

Vad man ska se upp för

Eftersom cyberförsäkring fokuserar på de tekniska aspekterna av det du gör, hjälper det att arbeta med en specialistleverantör som har en djupgående förståelse för vad du gör och vad som krävs.

Tänk på att försäkring för cyber och ansvar är mycket nära kopplade, så du kan välja att köpa en kombinerad försäkring, men se till att du frågar din försäkringsgivare hur de fungerar tillsammans.

Slutligen, informera alltid oss om något förändras i ditt företag eftersom det kan påverka giltigheten av din försäkring.