Rättsskyddsförsäkring för
konsulter och frilansare

Spara tid och teckna din rättsskyddsförsäkring på 1 minut

Flexibelt skydd för juridiska kostnader

Det kan vara svårt att håkka koll på lagstiftningen. Och om du någonsin är inblandad i en juridisk tvist - oavsett om du driver eller försvarar ett fordran - kan det vara stressande och kostsamt.

Vårt kommersiella rättsliga skydd kan lindra en del av denna stress. Den täcker dig för juridiska kostnader - advokater och expertvittnen till exempel - och du får också tillgång till juridisk rådgivning och verktyg.

Rättskyddsförsäkringen är vara särskilt användbar för små företag och som saknar specialiserad juridisk expertis internt.

Mer detaljerad information

Vad täcker en rättsskyddsförsäkring?

En rättsskyddsförsäkring täcker kostnaderna (t.ex. advokatkostnader) som har uppkommit i händelse av en oförutsedd rättslig händelse. Dessa kostnader inkluderar vanligtvis advokat- och domstolsavgifter, vittneutgifter, översättningskostnader eller expertavgifter.

Vem behöver en rättsskyddsförsäkring?

Alla företag är exponererade för stämningar, men vissa är mer sårbara än andra. Dagligen kan vi läsa i nyhetsflöden om rättstvister mellan bolag. Alla konsulter, frilansare och mindre företag kan komma att få problem i och med en stämning.

Vad kan du göra för att minska riskerna?

Att använda juridisk expertis vid dina kontraktsdikussioner och vid konflikter gör att det är enklare att undvika dyra fordringar.

För att minska risken ytterligare försök hålla dig uppdaterad med lagar och regler som påverkar ditt företag. Och om du inte är säker - fråga! Ingen kan vara expert på allt, så sök specialisthjälp om du behöver det.