Företagsförsäkring
för start-ups

Spara tid och teckna din företagsförsäkring på 1 minut

Vi vet hur det är att vara ett nystartat bolag

Vi tycker att det är stökigt att hitta rätt försäkring när man är i startgroparna. Därför har vi tagit fram ett skräddarsytt paket med det som vi tycker behövs mest. Vi vill göra det enkelt för dig att välja och få det skydd som du är värd.

Cyber- och datarisker

Säker kund- och användardata är oförhandlingsbart. Men även med de senaste säkerhetslösningarna på plats är ibland intrång oundvikligt.

I vårt skydd ingår kostnader för eventuella juridiska avgifter, böter och finansiella förluster.

Läs mer om vår cyberförsäkring

Kontraktstvister

Det är alltid svårt med de första kundkontrakten. Fel kan hända, projekt kan gå fel och det kan blir oenigheter och skadeståndsanspråk.

Vårt ansvarsskydd är utformat för att täcka skadeståndskrav som uppstår genom din start-up .

Läs mer om vår ansvarsförsäkring

Dina prylar

En stöld, brand eller översvämning kan innebära att du förlorar all din värdefulla utrustning och dina tillhörigheter.

Med vårt utrustningskydd ser vi till att dina prylar (dator, telefon, server, etc) blir snabbt ersatt och du är igång igen på nolltid.

Läs mer om vår allriskförsäkring

Rättstvister

Även om du levererar allt enligt plan till din första kund så kan rättsliga tvister uppstå. Du kanske inte får betalt eller blir stämd av en underleverantör?

Vårt rättsskydd ersätter ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av olika rättsinstanser.

Läs mer om vår rättsskyddsförsäkring